Välkommen till
Carolikliniken


Verksamhet
Vi är för närvarande två allmänläkare. Båda är därtill företagsläkare.


Dr Marija Petric och Dr Leif Strand

Avtal
Kliniken har avtal med sjukvården Region Skåne, men ingår inte i vårdvalssystemet.
Oberoende av var du är listad, så är du välkommen till oss när det är svårt att få tid vid din vårdvalsenhet.
Patientavgiften hos oss är 200:- och är frikortsgrundande. Ev. frikort gäller.


Primärvården
Vi tillhör primärvården. Vi hanterar allt inom allmänläkarens kompetensområde.
Vid behov ordnar vi konsultation hos andra specialister.
Exempel på de vanligaste sjukdomarna vi hanterar är

  • Led- och muskelvärk
  • Blodfettsrubbningar
  • Högt blodtryck
  • Diabetes
  • Övervikt
  • Andningsproblem *
  • Nedstämdhet eller oro

* Spirometri, registrering av lungfunktion vid behov.


Intyg
Vi hjälper även till med de flesta intyg inom vårt kompetensområde t.ex intyg för yrkeskörkort
eller intyg enligt särskild begäran från Transportstyrelsen.


Vaccinationer
Vi vaccinerar mot lunginflammation och influensa, kostnadsfritt för dig som fyllt 65.
I god tid före utlandsresa kan vi vaccinera mot hepatit.


Hälsokontroller
Vi utför både hälsokontroller för enskilda och för anställda i företag.
Priset beror på omfattningen i varje enskilt fall.
Kontakta oss för prisuppgift.


Tidbokning och besökstider
Säkrast tisdag och torsdag 9-12
Tel 040-982090Här finner du oss
OBS! Detta är den nya adressen fr.o.m 1/4 2016

Erikstorpsgatan 10 A
217 54 Malmö
Tel 040-982090


Karta för vägbeskrivning till Carolikliniken klicka här...